Posiedzenie Komitetu Sterującego

W dniu 20 czerwca 2018r. odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji współpracujących z zespołem projektowym w czasie trwania projektu.  Spotkanie odbyło się w Hotelu Mercure w Dosłońcu koło Racławic. Posiedzenie rozpoczęło się przywitaniem gości przez Pana Rafała Rosteckiego – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Kolejnym punktem posiedzenia było wręczenie pamiątkowych podziękowań za współpracę w realizacji projektu. Stan realizacji projektu w swojej prezentacji przedstawiła Izabela Banaszewska – koordynator projektu. Uczestnicy spotkania obejrzeli również film „Między Miłkiem a Dziewięćsiłem”, który zrealizowaliśmy w ramach projektu.

Konferencja otwierająca projekt LIFE Vistula

W dniach 18-19 czerwca br. w Radoczy zespół projektowy LIFE uczestniczył w konferencji otwierającej projekt LIFE16 NAT/PL/000766 pn. „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły”. Projekt ten realizowany jest wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska  w Katowicach – która jest beneficjentem koordynującym projekt,  współbeneficjentami są RDOŚ Kraków, Górnośląskie Koło Ornitologiczne oraz Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Czytaj dalej

Warsztaty przyrodnicze

23 maja 2018 mieliśmy przyjemność przeprowadzenia lekcji w terenie dla uczniów z klas V i VI ze Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli. Zajęcia , w których uczestniczyło 22 młodych przyrodników, odbyły się na terenie trzech obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej. Tematyka warsztatów nakierowana była głównie na ukazanie bogactwa kwietnych muraw kserotermicznych, ich zagrożeń i metod ochrony czynnej. Czytaj dalej

II Dzień Storczyka

20 maja 2018 r. już po raz drugi uczestniczyliśmy w „Święcie Storczyka”. Wydarzenie to miało miejsce w otoczeniu obszaru Natura 2000 Kalina Mała.

Tegoroczne Święto Storczyka odbyło się przy słonecznej pogodzie i wyśmienitej atmosferze. Organizatorzy wraz z wystawcami zorganizowali wiele ciekawych konkursów, quiz-ów oraz zabaw dla najmłodszych uczestników tego święta, ale też dla nieco starszych. Czytaj dalej

Europejski Dzień Natury – 21 maja

21 maj 2018 r został ogłoszony Europejskim Dniem Natury 2000. Celem ustanowienia tego święta jest promowanie osiągnięć prawodawstwa i przepisów Unii Europejskiej związanych z programem Natura 2000 oraz korzyści, jakie przyroda dostarcza człowiekowi i gospodarce.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem:  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/EUnatura2000day/index_en.htm

My ten dzień będziemy świętować 20 maja przy obszarze Natura 2000 Kalina Mała PLH120054 na II Święcie Storczyka.