Obchody 90 – lecia OSP w Janowicach

Stoisko RDOŚW dniu 21 sierpnia b. r. (niedziela) pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Krakowie oddelegowani do realizacji projektu LIFE+ uczestniczyli ze swoim stoiskiem podczas obchodów jubileuszu 90 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach. Pracownicy RDOŚ w Krakowie przybliżali zainteresowanym mieszkańcom Gminy Słaboszów tematykę związaną nie tylko z ochroną najcenniejszych muraw kserotermicznych Miechowszczyzny ale także działalnością Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody. Czytaj dalej

Zmiany godzin pracy podczas ŚDM Kraków 2016

W związku z obchodami XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 informujemy, że w dniach 25-29 lipca 2016r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie w siedzibie przy Placu Na Stawach 3 będzie pracować w następujących godzinach:

  • 25.07 (poniedziałek)  07.00  – 15.00
  • 26.07 (wtorek)            07.00  – 15.00
  • 27.07 (środa)              07.00  – 15.00
  • 28.07 (czwartek)        07.00 – 14.00
  • 29.07 (piątek)             07.00 – 14.00

Wydziały Spraw Terenowych w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9 oraz w Starym Sączu, ul Daszyńskiego 3 będą pracować w niezmienionych godzinach tj:

  • w poniedziałek 08.00 – 16.00
  • od wtorku do piątku 07.30 – 15.30

Komitet Sterujący projektu

Komitet sterującyW dniu 8 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie odbyło się IV posiedzenie komitetu sterującego projektu LIFE12 NAT/PL/000053. Po części sprawozdawczej z dotychczas osiągniętego stanu realizacji projektu oraz zasięgnięciu opinii członków komitetu m. in. w kwestii zakupu gruntów cennych przyrodniczo, odbył się wyjazd na 2 obszary Natura 2000: Kalina Mała oraz Chodów – Falniów. Czytaj dalej

Badania nad wydajnością pastwiskową muraw kserotermicznych

Badania wydajność pastwiskowaW dniu 1 lipca odbył się wyjazd terenowy pracowników zakładu Łąkarstwa Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego oraz pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w celu pobrania próbek runi pastwiskowej muraw kserotermicznych.  Jak dotychczas, materiał roślinny do badań pobrano w czterech obszarach Natura 2000: Kalina Mała, Kaczmarowe Doły, Sławice Duchowne, Widnica gdzie prowadzony jest obecnie ekstensywny wypas owiec olkuskich i kóz. Czytaj dalej