Kontynuacja zakupu i dzierżawy nieruchomości

W 2017 roku zespół projektowy kontynuuje działania związane z zakupem nieruchomości w 12 obszarach Natura 2000. Obecnie realizowana jest procedura podziału geodezyjnego nieruchomości, wyceny nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Zakupy dokonywane są sukcesywnie, po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności. Czytaj dalej

Życzenia świąteczne!

Owieczka_ŻyczeniaŻyczymy Wszystkim zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia 2016 r.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni serca wszystkich ludzi spokojem i radością!

Dyrekcja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wraz z Zespołem Projektu Life+

Spotkanie świąteczne – Starostwo Powiatowe w Miechowie.

starosta_zyczenia_20-12-1620 grudnia 2016 r. spotkaliśmy się z Panem Marianem Gamratem  – Starostą Powiatu Miechowskiego.  Zamykając kolejny rok owocnej współpracy, Pani Dr. Bożena Kotońska – Regionalny Konserwator Przyrody podziękowała za znaczące wsparcie ze strony władz, bez którego nie byłaby możliwa realizacja projektów dot. ochrony przyrody na Wyżynie Miechowskiej.

Tablice informacyjne dla Gmin.

przekazanie_tablice_miechowMiechów, Charsznica, Słaboszów i Książ Wielki to cztery samorządy, które otrzymały od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie tablice informacyjne o walorach przyrodniczych Miechowszczyzny. Oficjalne przekazanie tablic nastąpiło 20 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Miechowie. Na spotkaniu u Burmistrza Miechowa – Pana Dariusza Marczewskiego, Czytaj dalej