Konferencja zamykająca projekt „Wisła Warszawska”

W dniu 16 marca Pani Bożena Kotońska – Zastępca Regionalnego Dyrektora,   Izabela Banaszewska – koordynator projektu LIFE oraz Pani Katarzyna Paciora z Wydziału Ochrony Przyrody RDOŚ w Krakowie  wzięły udział w konferencji zamykającej projekt LIFE pn. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” organizowaną przez Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego WarszawyPodczas sesji referatowej wysłuchano kilkunastu referatów m in. „O ochronie kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły”, „czy jest sens odtwarzać łąki półnaturalne w Warszawie”  lub o miejskich mokradłach Pekinu.  W drugim dniu konferencji odbyła się wycieczka terenowa na Żerań, Golędzinów, Zawady by tam zapoznać uczestników konferencji z efektami realizacji projektu.

Organizatorom dziękujemy za zaproszenie  i możliwość wysłuchania ciekawych referatów.

Życzenia świąteczne

Życzymy Wszystkim zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni serca wszystkich ludzi spokojem i radością!

Dyrekcja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wraz z Zespołem Projektu Life+