Life + na Dniach Miechowa 2016

DSC_385219 czerwca br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie gościła ze swoim stoiskiem promującym Projekt Life + na Stadionie Sportowym MKS Pogoń w Miechowie, podczas dorocznych Dni Miechowa. Pracownicy RDOŚ w Krakowie przybliżali zainteresowanym mieszkańcom Powiatu Miechowskiego tematykę związaną nie tylko z ochroną najcenniejszych muraw kserotermicznych Miechowszczyzny ale także działalnością Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody. Aby przekazać ideę ochrony muraw kserotermicznych i ochrony środowiska widzom zgromadzonym na stadionie, a w szczególności młodzieży szkolnej zorganizowano quiz z pytaniami o tematyce przyrodniczej. Czytaj dalej

Szkolenie dla nauczycieli

Szkol.1Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na bezpłatne warsztaty przyrodniczo – edukacyjne dla nauczycieli i pracowników zajmujących się edukacją prowadzone przez pracowników naszej instytucji pn.:„Ochrona muraw kserotermicznych na Wyżynie Miechowskiej na przykładzie obszarów Natura 2000 – edycja II”

Warsztaty odbędą się dnia 8 lipca 2016 r. (piątek) w godzinach 9:00 – 15:00. Czytaj dalej

Dbamy o zdrowie owiec i kóz

IMG_1307W dniu 25 maja br. odbył się wyjazd terenowy do gospodarstw rolnych zajmujących się  wypasam owiec i kóz w ramach projektu.  Celem wyjazdu było zdobycie materiału do  przeprowadzenia badań na obecność pasożytów układu pokarmowego u zwierząt wypasanych na murawach kserotermicznych. Czytaj dalej

Lekcja przyrodnicza na murawach

DSC_3712W dniu 24 maja br. pracownicy RDOŚ w Krakowie poprowadzili przyrodniczą lekcję w terenie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antolce. Swoja wiedza z uczniami podzielił się także Pan Grzegorz Łazarski posiadający stopień Doktora Nauk Biologicznych. Lekcja miała charakter wyjazdu terenowego do 2 obszarów Natura 2000 powołanych w celu ochrony siedliska muraw kserotermicznych. Czytaj dalej