Głosowanie w konkursie

Gorąco zachęcamy do głosowania w konkursie „Turystyczne Skarby Małopolski” w kategorii „Dzieje się – wyjątkowe wydarzenia turystyczne”  na Święto Storczyka.

To cykliczne wydarzenie odbywające się w połowie maja przy obszarze Natura 2000 Kalina Mała. Ma na celu pokazanie otaczającej nas przyrody oraz promocję walorów przyrodniczych i turystycznych Wyżyny Miechowskiej. Organizatorami tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Grupa Terenowa Powiatu Miechowskiego, Urząd Gminy i Miasta Miechów oraz RDOŚ Kraków.

Zachęcamy do głosowania!

Liczy się każdy głos!

Link do głosowania: https://konkurs.visitmalopolska.pl/konkursy-3/glosowanie

Warsztaty przyrodnicze z uczestnikami półkolonii z Miechowa

Okres wakacji to nie czas leniuchowania, lecz aktywnego fizycznie i intelektualnie wypoczynku…

Mogą to potwierdzić uczestnicy półkolonii z Miechowa, organizowanych przez dwa Stowarzyszenia „Duch” i „Trzy Dwa Jeden”. W minionym tygodniu mieliśmy przyjemność po raz kolejny poprowadzić zajęcia terenowe oraz warsztaty dla dzieci z terenu powiatu Miechowskiego. Odbyła się wycieczka do rezerwatu „Wały”, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przedmiotami ochrony tego obszaru, tj. murawami kserotermicznymi, zaroślami jałowca pospolitego w murawach nawapiennych oraz niezwykle piękną i unikatową rośliną – dziewięćsiłem popłocholistnym. 

Krótki wstęp na temat zasad zachowania obowiązujących  w rezerwacie „Wały”
Czytaj dalej

Edukacja przyrodnicza

Wraz z budzącą się i rozwijającą się przyrodą rodzi się w człowieku niezależnie od jego wieku  nieodparta chęć do jej poznawania i podziwiania…

Przekonaliśmy się o tym, prowadząc zajęcia terenowe i warsztaty z różnymi grupami uczestników. Mieliśmy okazję pochwalić się bogactwem miechowskich muraw zarówno przed uczniami miechowskich, jak i krakowskich szkół oraz przed uczestnikami letnich półkolonii. 

Zanim wyruszyliśmy w teren odbyły się również stacjonarne spotkania – prelekcje na temat form ochrony przyrody na Wyżynie Miechowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Po tak solidnym przygotowaniu, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z przedstawicielami warszawskiego Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, niemalże bezbłędnie byli w stanie rozpoznać najrzadsze gatunki storczyków.

Spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego  Wieku w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach Drugich (20.05.2021)
Czytaj dalej

II Sympozjum Murawowe

21 czerwca w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach Drugich odbyło się II Powiatowe Sympozjum Murawowe. Podczas sympozjum rozstrzygnęliśmy konkursy, które towarzyszyły sympozjum. Oto wyniki w poszczególnych kategoriach :

Czytaj dalej

Rozpoczęliśmy nowy projekt

14 czerwca br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”, który dofinansowany będzie ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej. Projekt ten utrzymuje efekt ekologiczny projektu LIFE12 NAT/PL/00053 oraz projektu  POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. „Ochrona   zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000”.

Zadania projektowe będą realizowane do końca grudnia 2023 roku. Główne działania projektowe będą skupiały się na prowadzeniu wypasu owiec i kóz w 16 obszarach Natura 2000, wycince i karczowaniu drzew i krzewów, monitoringu 3 gatunków storczyków, które można spotkać na Wyżynie Miechowskiej.

Kolejnym dość istotnym działaniem projektowym jest działalność edukacyjna. Zespół projektowy będzie prowadził spotkania z właścicielami gruntów, dziećmi i młodzieżą szkolną z terenu powiatu Miechowskiego.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej!