Konferencja podsumowująca projekt opracowania PZO

Konferencja RDOŚ RzeszówW dniu 25. 11 br. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt pod nazwą „ Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim” zrealizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Czytaj dalej

Tablice w gminach objętych projektem Life+

MiechówMiechów, Charsznica, Słaboszów, Książ Wielki – w tych miejscowościach stanęły tablice informacyjno – promocyjne ufundowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie. Tablice sfinansowano ze środków projektu Life +. Każda z tablic podzielona jest na 3 sekcje, które zawierają krótką historię poszczególnych gmin, informacje o walorach przyrodniczych i formach ochrony przyrody na terenie gmin oraz mapę gminy. Czytaj dalej

Plany Zadań Ochronnych – spotkania konsultacyjne 2016.

dsc_4582Obecnie, w ramach realizacji projektu Life trwa proces tworzenia  projektów Planów Zadań Ochronnych  dla 12 obszarów Natura 2000 objętych projektem. W związku z tym zorganizowano cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych mających na celu prezentację projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO), w tym omówienie ich celu i działań ochronnych przewidzianych do realizacji na obszarach chronionych Natura 2000. Czytaj dalej