Zabiegi na Wyżynie Miechowskiej

Projekt POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” wchodzi w kolejną fazę realizacji. Po całorocznym wypasie owiec i kóz w 17 obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, przyszedł czas na wykonanie działań ochronnych takich jak: wycinka i karczowanie drzew i krzewów i koszenie powierzchni murawach kserotermicznych. Działania te mają na celu przede wszystkim zapewnienie odpowiednich warunków siedliskowych, które umożliwią zachowanie cennych i barwnych zbiorowisk kserotermicznych. Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszonym zamówieniem na wykonanie powyższych działań pod linkiem http://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-koszenia-wycinki-oraz-karczowania-drzew-i-krzewow-na-murawach-kserotermicznych-drugie-postepowanie

Dzień Storczyka

Kolejny raz uczestniczyliśmy w Dniu Storczyka przy obszarze Natura 2000 Kalina Mała. Podczas niedzielnego pikniku odwiedziło Nas wiele osób zainteresowanych tematyką ochrony muraw kserotermicznych.

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki terenowe, których przewodnikami byli botanicy, leśnicy, ornitolodzy czy entomolodzy. Największą niespodzianką było zaobserwowanie kwitnących obuwików pospolitych na murawie kserotermicznej.  Kępka kwitnących storczyków to cenne obserwacja w tym obszarze i potwierdzenie, że działania, które podejmowaliśmy w ramach projektu LIFE+ , jak ich obecna kontynuacja (wycinka drzew i krzewów, koszenie powierzchni oraz wypas owiec olkuskich i kóz) przynosi  pozytywne efekty.

Dla osób odwiedzających przygotowano kilkanaście stoisk m.in. Nadleśnictwa Miechów, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Straży Ochrony Przyrody z Miechowa, gdzie prowadzone były konkursy i quizy. Przygotowano również stoiska z degustacją potraw. Do spróbowania była jagnięcina przygotowana przez osoby wypasające w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej i inne regionalne potrawy.

Więcej zdjęć można obejrzeć pod linkiem: https://dziennikpolski24.pl/iii-swieto-storczyka-w-kalinie-malej-znajdz-sie-na-zdjeciach/ar/c1-14143419

obuwik pospolity w obszarze Natura 2000 Kalina Mała
namiot RDOŚ Kraków

III Święto Storczyka

Serdecznie zapraszamy na III Dzień Storczyka, który odbędzie się 19 maja 2019 roku w obszarze Natura 2000 Kalina Mała PLH120054.

W programie Dnia Storczyka są m.in. wyjścia na murawy kserotermiczne, projekcja filmów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady, biwakowanie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/iii-swieto-storczyka/

Rozliczenie projektu

11 marca 2019 r. otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej informację, że Nasz raport końcowy projektu został pozytywnie oceniony i zaakceptowany przez pracowników tej instytucji. Wszystkie kwoty zadeklarowane w sprawozdaniu końcowym zostały uznane za kwalifikowalne.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, członkom Komitetu Sterującego, Wykonawcom za sprawne wykonywanie zleconych prac.

Szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę kierujemy również do Włodarzy 4 gmin z powiatu miechowskiego, na których realizowany był projekt tj. Gminie Miechów, Charsznica, Słaboszów, Książ Wielki oraz  Starostwu Powiatowemu w Miechowie, jak również Dyrekcji i pracownikom Ojcowskiego Parku Narodowego.

Chcieliśmy również serdecznie podziękować Pani Edycie Owadowskiej – monitor Naszego projektu za pomoc i wsparcie merytoryczne w trakcie realizacji i rozliczania projektu.

Mamy nadzieję, że prowadzone przez Nas działania ochronne na murawach kserotermicznych Miechowszczyzny jak i działania informacyjno-promocyjne zapewnią właściwy stan ochrony tych siedlisk.

Zespół projektowy

Zespół projektowy LIFE+