Lekcja przyrodnicza na murawach

DSC_3712W dniu 24 maja br. pracownicy RDOŚ w Krakowie poprowadzili przyrodniczą lekcję w terenie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antolce. Swoja wiedza z uczniami podzielił się także Pan Grzegorz Łazarski posiadający stopień Doktora Nauk Biologicznych. Lekcja miała charakter wyjazdu terenowego do 2 obszarów Natura 2000 powołanych w celu ochrony siedliska muraw kserotermicznych. Czytaj dalej

III spotkanie projektów Life

III Life W dniach 20-21 maja 2016 r. odbyło się III spotkanie projektów Life. Tym razem organizatorami spotkania byli:

  • Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – część teoretyczna- prace kameralne (20.05.2016);
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie – wyjazd terenowy -prezentacja obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody z chronionymi gatunkami storczyków (21.05.2016);

Czytaj dalej

Usuwanie śmieci

Śmieci-załadunekW dniu 16 maja 2016r. zakończono prace związane z usuwaniem odpadów z terenu  12 obszarów Natura 2000 objętych projektem.
W sumie oczyszczono ponad 130 ha obszarów chronionych i usunięto ponad 100 ton zmieszanych odpadów komunalnych
i innych.Po zebraniu odpadów do plastikowych worków i ich załadunku do kontenerów nastąpił ich wywóz do miejsca utylizacji. Czytaj dalej