Author Archives: admin

Spotkanie z monitorem projektu

W dniach 20-21 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie z monitorem projektu Panią Edytą Owadowską, w którym uczestniczyła również Pani Marta Wojtaniec – opiekun projektu z NFOŚiGW. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy oraz problemy w realizacji projektu.  W drugim dniu spotkania odbył się wyjazd terenowy do Ojcowskiego Parku Narodowego w celu wizji terenowej ostoi muraw kserotermicznej w obszarze Natura 2000 Dolina Prądnika, na których będą prowadzone działania ochrony czynnej w ramach realizacji projektu LIFE. Drugim obszarem, na którym odbyła się wizja terenowa był obszar Natura 2000 Poradów. W obszarze tym prowadzone obecnie są zabiegi ochronne.

VI posiedzenie Komitetu Sterującego

W dniu 29.11.2017r. odbyło się VI posiedzenie członków Komitetu Sterującego wraz z pracownikami realizującymi projekt LIFE +. Na spotkaniu zostało omówiony bieżący stan realizacji projektu oraz wyniki monitoring stanu ochrony oraz skuteczności podejmowanych działań w projekcie. Członkowie Komitetu zatwierdzili stan realizacji projektu. Continue reading

Protective tasks are currently being implemented in 8 Natura 2000 sites.

The removal of trees and bushes is ongoing. The tasks are carried out in 8 Natura 2000 areas. We will also cut the grass from the grasslands on the plot, which we bought or leased from private owners in 2017 year. Trees will be cut , and bushes will be removed with roots. The Foundation for Nature and Human doing protective tasks. Their offer was considered the most advantageous.