Archiwum kategorii: Bez kategorii

Przyroda miechowskich muraw w rękach człowieka

Już po raz II organizujemy Powiatowe Sympozjum Murawowe, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Miechowie i Małopolskiego Kuratorium Oświaty.  W ramach sympozjum organizowany jest konkurs, dedykowany uczniom szkół podstawowych z powiatu miechowskiego.

Zasadniczą ideą organizacji konkursu jest nie tylko poszerzanie wiedzy, ale przede wszystkim wzbudzenie zainteresowań i pogłębianie wrażliwości na piękno natury w najbliższym otoczeniu oraz rozwijanie kreatywności i talentów wśród dzieci i młodzieży. Zmagania podzieliliśmy na 3 kategorie wiekowe. Najmłodsi z klas I-III będą mieli okazję wykazać talentem plastycznym, tworząc prace pt. „Storczyki Wyżyny Miechowskiej”. Uczniów z klas IV-V szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pn. „Przyroda w polskiej poezji”. Natomiast zadaniem najstarszych uczestników z klas VI-VIII jest napisanie pracy pt. „Czy przyszłość miechowskich muraw zależy także ode mnie i moich najbliższych?”

Konkurs w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie rozstrzygnięty 21 czerwca 2021 r. w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach Drugich.

Szczegółowe wytyczne i informacje na temat konkursu znajdują się
w poniższym regulaminie.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Realizacja projektu Chiroksero na Wyżynie Miechowskiej już za nami…

31 grudnia 2020r. był dniem kończącym nie tylko miniony rok, ale również realizację części kserotermicznej projektu POIS.02.04.00-00-0180/16-00 pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”. Projekt popularyzowany był pod skróconą nazwą Chiroksero i obejmował działania ukierunkowane na ochronę trzech gatunków nietoperzy oraz ochronę siedlisk kserotermicznych i gatunków z nimi związanych, w latach 2017-2020. Głównym celem projektu była poprawa stanu zachowania siedlisk 6210-murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) i 5130 – zarośla jałowca pospolitego w murawach nawapiennych, poprzez ograniczenie sukcesji oraz eliminację rodzimych gatunków ekspansywnych.

Czytaj dalej

Zabiegi na Wyżynie Miechowskiej

Projekt POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” wchodzi w kolejną fazę realizacji. Po całorocznym wypasie owiec i kóz w 17 obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, przyszedł czas na wykonanie działań ochronnych takich jak: wycinka i karczowanie drzew i krzewów i koszenie powierzchni murawach kserotermicznych. Działania te mają na celu przede wszystkim zapewnienie odpowiednich warunków siedliskowych, które umożliwią zachowanie cennych i barwnych zbiorowisk kserotermicznych. Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszonym zamówieniem na wykonanie powyższych działań pod linkiem http://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-koszenia-wycinki-oraz-karczowania-drzew-i-krzewow-na-murawach-kserotermicznych-drugie-postepowanie

Dzień Storczyka

Kolejny raz uczestniczyliśmy w Dniu Storczyka przy obszarze Natura 2000 Kalina Mała. Podczas niedzielnego pikniku odwiedziło Nas wiele osób zainteresowanych tematyką ochrony muraw kserotermicznych.

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki terenowe, których przewodnikami byli botanicy, leśnicy, ornitolodzy czy entomolodzy. Największą niespodzianką było zaobserwowanie kwitnących obuwików pospolitych na murawie kserotermicznej.  Kępka kwitnących storczyków to cenne obserwacja w tym obszarze i potwierdzenie, że działania, które podejmowaliśmy w ramach projektu LIFE+ , jak ich obecna kontynuacja (wycinka drzew i krzewów, koszenie powierzchni oraz wypas owiec olkuskich i kóz) przynosi  pozytywne efekty.

Dla osób odwiedzających przygotowano kilkanaście stoisk m.in. Nadleśnictwa Miechów, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Straży Ochrony Przyrody z Miechowa, gdzie prowadzone były konkursy i quizy. Przygotowano również stoiska z degustacją potraw. Do spróbowania była jagnięcina przygotowana przez osoby wypasające w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej i inne regionalne potrawy.

Więcej zdjęć można obejrzeć pod linkiem: https://dziennikpolski24.pl/iii-swieto-storczyka-w-kalinie-malej-znajdz-sie-na-zdjeciach/ar/c1-14143419

obuwik pospolity w obszarze Natura 2000 Kalina Mała
namiot RDOŚ Kraków