Archiwum kategorii: Bez kategorii

Podsumowanie 2018 roku

Z dniem 30 czerwca bieżącego roku zakończyliśmy realizację projektu LIFE13 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”

W ramach kluczowych zadań w projekcie osiągnęliśmy następujące efekty: Czytaj dalej

Życzenia świateczne

Życzymy  Wszystkim Świąt dających radość i odpoczynek, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów.

 

Dyrekcja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wraz z pracownikami

Utrzymanie efektów realizacji projektu

Przez cały sezon wypasowy 2018 zakupione stada owiec i kóz w ramach projektu były wypasane w 12 obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej. W ramach projektu POIŚ, który jest obecnie realizowany w 17 obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego na wybór osób wypasających w poszczególnych obszarach Natura 2000. W ramach tego postępowania dostosowano obsadę zwierząt jak i dni wypasowe do każdego obszaru.

Owce jak i kozy po zakończonym sezonie mają się dobrze i przebywają obecnie w zagrodach, stajniach oczekując nowego sezonu wypasowego.

W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargu na kolejne działania ochronny czynnej – wycinkę i karczowanie drzew – krzewów wynikające z planów zadań ochronnych dla poszczególnych obszarów.

Zakończenie projektu LIFE12 NAT/PL/000053

Z dniem 30 czerwca 2018r. zakończyła się realizacja projektu. Realizacja działań na Miechowszczyźnie będzie nadal kontynuowana w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0180/16 pn „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”.  Projekt ten łączy praktyczną ochronę przyrody z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz wartości krajobrazowych i społecznych.

 

 

Posiedzenie Komitetu Sterującego

W dniu 20 czerwca 2018r. odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji współpracujących z zespołem projektowym w czasie trwania projektu.  Spotkanie odbyło się w Hotelu Mercure w Dosłońcu koło Racławic. Posiedzenie rozpoczęło się przywitaniem gości przez Pana Rafała Rosteckiego – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Kolejnym punktem posiedzenia było wręczenie pamiątkowych podziękowań za współpracę w realizacji projektu. Stan realizacji projektu w swojej prezentacji przedstawiła Izabela Banaszewska – koordynator projektu. Uczestnicy spotkania obejrzeli również film „Między Miłkiem a Dziewięćsiłem”, który zrealizowaliśmy w ramach projektu.