Archiwum kategorii: Bez kategorii

II Sympozjum Murawowe

21 czerwca w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach Drugich odbyło się II Powiatowe Sympozjum Murawowe. Podczas sympozjum rozstrzygnęliśmy konkursy, które towarzyszyły sympozjum. Oto wyniki w poszczególnych kategoriach :

Czytaj dalej

Rozpoczęliśmy nowy projekt

14 czerwca br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”, który dofinansowany będzie ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej. Projekt ten utrzymuje efekt ekologiczny projektu LIFE12 NAT/PL/00053 oraz projektu  POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. „Ochrona   zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000”.

Zadania projektowe będą realizowane do końca grudnia 2023 roku. Główne działania projektowe będą skupiały się na prowadzeniu wypasu owiec i kóz w 16 obszarach Natura 2000, wycince i karczowaniu drzew i krzewów, monitoringu 3 gatunków storczyków, które można spotkać na Wyżynie Miechowskiej.

Kolejnym dość istotnym działaniem projektowym jest działalność edukacyjna. Zespół projektowy będzie prowadził spotkania z właścicielami gruntów, dziećmi i młodzieżą szkolną z terenu powiatu Miechowskiego.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej!

Dzień dziecka

1 czerwca br., na prośbę grona pedagogicznego ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie z Antolki zorganizowaliśmy lekcję przyrodniczą dla uczniów z klas IV i V. Lekcję przeprowadziliśmy w obszarze Natura 2000 Kalina Lisiniec i Sterczów Ścianka.

Podczas zajęć dzieci poznały metody ochrony muraw kserotermicznych, formy ochrony przyrody oraz rozpoczęły swą przygodę z nauką rozpoznawania gatunków storczyków, które odnalazły na terenie obszarów.

Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji przyrodniczych dla uczniów, w tym celu należy się z Nami skontaktować. Wszelkie kontakty do pracowników znajdują się w zakładce Kontakt.

Storczykowy raj

Maj i czerwiec to najbardziej wyczekiwane miesiące dla osób chcących obserwować storczyki w ich naturalnym środowisku. Lista kolorowych kwiatów, które właśnie kwitą w obszarach Natura 2000 jest bardzo długa. W wielu obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej spotkać możemy takie gatunki jak: obuwik pospolity, dwulistnik muszy, storczyk purpurowy, storczyk kukawka czy storczyk blady.

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanego i wydanego w ramach projektu LIFE  pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” przewodnika przyrodniczo-turystycznego Wyżyny Miechowskiej, który można pobrać w zakładce Publikacje. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi tam publikacjami.

Kwietne murawy kserotermiczne to bogactwo przyrodnicze Miechowszczyzny ale też unikatowe siedlisko przyrodnicze nie tylko w skali Polski ale i całej Europy.

Zachęcamy do świadomego zwiedzania obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, z poszanowaniem walorów przyrodniczych poszczególnych obszarów Natura 2000. Pamiętajmy, że storczyki to Nasze wspólne dobro!

Nie zrywaj! Nie niszcz siedliska! Nie wykopuj storczyków! Nie śmieć!

Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)

Śladami storczyka

20 maja br. uczestniczyliśmy w warsztatach dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Aktywne Życie” z Miechowa. Spotkanie kameralne zostało zorganizowane w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach II.

W ramach warsztatów przedstawiliśmy prezentację na temat form ochrony przyrody na Wyżynie Miechowskiej jak i flory muraw kserotermicznych występujących na terenie powiatu miechowskiego. Przedstawiliśmy również film pt. „Między Miłkiem a Dziewięćsiłem”, który został przygotowany w ramach zakończonego w 2018 roku projektu LIFE pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”. Po części wykładowej zorganizowaliśmy konkurs z wiedzy o formach ochrony przyrody i rozpoznawania najbardziej popularnych gatunków storczyków. Seniorzy wykazali się dużą wiedzą i  zaangażowaniem rozwiązując przygotowane przez nas zadania. Kolejne spotkanie tym razem terenowe odbędzie się już za kilka dni. W ramach warsztatów terenowych odwiedzimy kilka obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej.