Archiwum kategorii: Bez kategorii

III Święto Storczyka

Serdecznie zapraszamy na III Dzień Storczyka, który odbędzie się 19 maja 2019 roku w obszarze Natura 2000 Kalina Mała PLH120054.

W programie Dnia Storczyka są m.in. wyjścia na murawy kserotermiczne, projekcja filmów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady, biwakowanie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/iii-swieto-storczyka/

Rozliczenie projektu

11 marca 2019 r. otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej informację, że Nasz raport końcowy projektu został pozytywnie oceniony i zaakceptowany przez pracowników tej instytucji. Wszystkie kwoty zadeklarowane w sprawozdaniu końcowym zostały uznane za kwalifikowalne.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, członkom Komitetu Sterującego, Wykonawcom za sprawne wykonywanie zleconych prac.

Szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę kierujemy również do Włodarzy 4 gmin z powiatu miechowskiego, na których realizowany był projekt tj. Gminie Miechów, Charsznica, Słaboszów, Książ Wielki oraz  Starostwu Powiatowemu w Miechowie, jak również Dyrekcji i pracownikom Ojcowskiego Parku Narodowego.

Chcieliśmy również serdecznie podziękować Pani Edycie Owadowskiej – monitor Naszego projektu za pomoc i wsparcie merytoryczne w trakcie realizacji i rozliczania projektu.

Mamy nadzieję, że prowadzone przez Nas działania ochronne na murawach kserotermicznych Miechowszczyzny jak i działania informacyjno-promocyjne zapewnią właściwy stan ochrony tych siedlisk.

Zespół projektowy

Zespół projektowy LIFE+

Warszaty w GDOŚ

21 lutego br. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostały zorganizowane warsztaty z finansowania projektów w kolejnej perspektywie finansowej. Podczas spotkania była możliwość podzielenia się doświadczeniami z realizacji projektu LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.


Więcej informacji możecie Państwo przeczytać pod linkiem: https://www.gdos.gov.pl/finansowanie-sieci-natura-2000-w-kolejnej-perspektywie-finansowej


Materiały do zapoznania się


W zakładkach Zakończenie projektu oraz Publikacje znajdziecie Państwo raporty oraz inne publikacje stworzone na potrzeby realizacji projektu. Są to raporty z inwentaryzacji, wyniki monitoringu stanu ochrony, raport końcowy projektu, oraz w wersji elektronicznej przewodnik po Wyżynie Miechowskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi publikacjami.