Category Archives: Bez kategorii

Konferencja zamykająca projekt “Wisła Warszawska”

W dniu 16 marca Pani Bożena Kotońska – Zastępca Regionalnego Dyrektora,   Izabela Banaszewska – koordynator projektu LIFE oraz Pani Katarzyna Paciora z Wydziału Ochrony Przyrody RDOŚ w Krakowie  wzięły udział w konferencji zamykającej projekt LIFE pn. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” organizowaną przez Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego WarszawyPodczas sesji referatowej wysłuchano kilkunastu referatów m in. „O ochronie kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły”, „czy jest sens odtwarzać łąki półnaturalne w Warszawie”  lub o miejskich mokradłach Pekinu.  W drugim dniu konferencji odbyła się wycieczka terenowa na Żerań, Golędzinów, Zawady by tam zapoznać uczestników konferencji z efektami realizacji projektu.

Organizatorom dziękujemy za zaproszenie  i możliwość wysłuchania ciekawych referatów.

Treatments in the Ojcow National Park

We encourage you to read the announcement of the order for the implementation of protective activities on the surface of xerothermic grasslands area in the Natura 2000 area Prądnik Valley PLH120004 – the area of ​​the Ojców National Park.

All information about this order is at the link : http://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-dzialan-ochronnych-na-powierzchniach-muraw-kserotermicznych-w-obszarze-natura-2000-dolina-pradnika-plh120004-teren-ojcowskiego-parku-narodowego

Merry Christmas!

We wish for you that all your Christmas wishes comes true!

Merry Christmas!

Management of the Regional Directorate for Environmental Protection in Krakow and Life + Project Team