Tablice informacyjne dla Gmin.

przekazanie_tablice_miechowMiechów, Charsznica, Słaboszów i Książ Wielki to cztery samorządy, które otrzymały od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie tablice informacyjne o walorach przyrodniczych Miechowszczyzny. Oficjalne przekazanie tablic nastąpiło 20 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Miechowie. Na spotkaniu u Burmistrza Miechowa – Pana Dariusza Marczewskiego, na którym obecni również byli Pan Jan Żebrak – Wójt Gminy Charsznica, Pan Paweł Osikowski – Sekretarz Gminy Słaboszów, Pan Marek Szopa – Wójt Gminy Książ Wielki oraz Pani dr. Bożena Kotońska – Regionalny Konserwator Przyrody, podpisano umowy przekazujące tablice informacyjne samorządom. Dzieki tablicom informacyjnym wiedza o projekcie Life + i o formach ochrony przyrody na terenie ww. gmin może teraz bez przeszkód docierać do społeczności lokalnej.  Pozwoli to na jeszcze głębsze zrozumienie problematyki związanej z ochroną muraw kserotermicznych Wyżyny Miechowskiej i sposobów ich ochrony.

Dziękujemy gospodarzom gmin za pomoc i wkład w stworzenie i ustawienie tablic informacyjnych.

przekazanie_tablice_charsznicatablice_przekazanie_ksiaz