Spotkanie świąteczne – Starostwo Powiatowe w Miechowie.

starosta_zyczenia_20-12-1620 grudnia 2016 r. spotkaliśmy się z Panem Marianem Gamratem  – Starostą Powiatu Miechowskiego.  Zamykając kolejny rok owocnej współpracy, Pani Dr. Bożena Kotońska – Regionalny Konserwator Przyrody podziękowała za znaczące wsparcie ze strony władz, bez którego nie byłaby możliwa realizacja projektów dot. ochrony przyrody na Wyżynie Miechowskiej.