Zamówienia publiczne – Projekt LIFE +

Informacje o obecnie trwających procedurach znajdują się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w zakładce BIP, w folderze Zamówienia Publiczne.

Odnośnik do strony: http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zamowienia

Zamówienia publiczne związane z projektem LIFE12 NAT/PL/000053 są oznaczone literami LF.

Obecnie w procedurze przetargowej prowadzone są następujące postępowania:

  • 082.1.1.2017 – Dostawa materiałów promocyjnych – procedura na etapie podpisywania umów z oferentami;
  • 082.1.16.2017 – Organizacja i obsługa dwudniowej ogólnopolskiej konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty realizacji przez RDOŚ w Krakowie projektu LIFE12 NAT/PL/000053 – termin składania ofert mija w dniu 21.02.2017 r. o godz. 10:00.
  • 082.1.15.2017 – Produkcja filmu dokumentalnego przedstawiającego realizację przez RDOŚ projektu LIFE12 NAT/PL/000053 – termin składania ofert mija w dniu 02.03.2017 r. o godz. 10:00.
  • 082.1.20.2017 – Monitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony i monitoring skuteczności działań ochronnych w 12 obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej – termin składania ofert mija w dniu 29.03.2017 r. o godz. 10:00.