Kontynuacja zakupu i dzierżawy nieruchomości

W 2017 roku zespół projektowy kontynuuje działania związane z zakupem nieruchomości w 12 obszarach Natura 2000. Obecnie realizowana jest procedura podziału geodezyjnego nieruchomości, wyceny nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Zakupy dokonywane są sukcesywnie, po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności.

Równocześnie realizujemy działania związane z dzierżawą nieruchomości
w poszczególnych obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej.  Umowy dzierżawy zawierane są na okres 22 lat. Obliczenia czynszu dzierżawnego dokonuje uprawniony rzeczoznawca majątkowy w odniesieniu do poszczególnych działek położonych w obszarach Natura 2000 objętych projektem  LIFE12 NAT/PL/000053.

Osoby zainteresowane sprzedażą lub dzierżawą nieruchomości gruntowych położonych
w granicach obszarów Natura 2000 objętych projektem LIFE + mogą kontaktować się
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie, pod nr tel: 012 619 81 27,  012 619 81 47 lub na adres e-mailowy: patryk.nowacki.krakow@rdos.gov.pl.