Święto Storczyka

W dniu 21 maja 2017 r. (tj. niedziela) odbędzie się  Dzień Storczyka w obszarze Natura 2000 PLH120054 Kalina Mała w miejscowości Kalina Mała.W programie m. in. wyjścia na murawy kserotermiczne, projekcja filmu o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej. Organizatorami tego wydarzenia są Gmina i Miasto Miechów, Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Straż Ochrony Przyrody oddział w Miechowie.
Serdecznie zapraszamy!