Konferencja podsumowująca projekt

W dniach 24-25 maja 2017 r. w Krakowie oraz w wybranych obszarach Natura 2000 odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.

Podczas konferencji przedstawione zostaną zagadnienia związane ze znaczeniem muraw ciepłolubnych w Polsce, ich ochroną i zagrożeniami, przedstawione zostaną również wybrane obszary Natura 2000 objęte projektem.

Konferencja będzie również okazją do uczczenia jubileuszu 25-lecia programu LIFE oraz Dyrektywy Siedliskowej UE (zatwierdzonej w dniu 21 maja 1992 r.)