Materiały promocyjne

Pod koniec  marca wydaliśmy materiały promocyjne wykonane w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000053. Wykonane zostały m.in. zestawy piśmiennicze, długopisy ekologiczne (papierowe, metalowe i bambusowe), breloki: w kształcie owieczki – odblaskowe (w trzech różnych kolorach), drewniane w kształcie owieczki,  breloki  drewniane z wypalanymi wizerunkami roślin kserotermicznych (miłek wiosenny, len złocisty, obuwik  pospolity i storczyk kukawka)Wykonano także plakaty o tematyce przyrodniczej, obrazujące: wypas owiec olkuskich i kóz na murawach kserotermicznych, faunę, florę i krajobraz muraw Wyżyny Miechowskiej. Opracowaliśmy także postery edukacyjne, które maja służyć  jako pomoc dydaktyczna podczas lekcji nt. muraw kserotermicznych.”