Konferencja podsumowująca projekt LIFE Szachownica

W dniu 25 kwietnia pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt LIFE pn.”Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica” realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach.

Podczas prezentacji omówiono m.in. sposób zabezpieczenia jaskini przed zawaleniem się stropu, wyniki badań nad populacją nietoperzy prowadzonych po zakończonych pracach.

Dziękujemy organizatorom za miłe przyjęcie, profesjonalną organizację konferencji oraz za oprowadzenie po terenie jaskini Szachownica.