Spotkania z właścicielami gruntów – zakup i dzierżawa.

Obecnie zespól projektowy kontynuuje działania związane z zakupem i dzierżawą nieruchomości w obszarach Natura 2000 objętych projektem. W tym tygodniu odwiedzaliśmy właścicieli gruntów zlokalizowanych w obszarach Natura 2000: Cybowa Góra i Chodów – Falniów. Wszystkie spotkania były prowadzone w miejscu zamieszkania właścicieli gruntów. Udało się pozyskać kilka deklaracji na dzierżawę działek cennych przyrodniczo. Wszystkie odwiedzane osoby wykazały całkowite zrozumienie dla potrzeby prowadzenia działań z zakresu czynnej  ochrony przyrody i większość z nich zadeklarowała chęć wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegów w przyszłości.

Przez cały sierpień będą kontynuowane wyjazdy ws. pozyskiwania deklaracji na zakup bądź dzierżawę nieruchomości.

Zapraszamy wszystkich właścicieli gruntów w 12 obszarach chronionych objętych projektem do kontaktu z nami ws. zakupu bądź dzierżawy gruntów.