Charsznickie Dni Kapusty 2017

Kolejne Charsznickie Dni Kapusty za nami. Jak co roku, gościliśmy na gminnym stadionie z naszym stoiskiem promującym projekt Life+.  W tym roku nasze stoisko zaszczycił Swoją obecnością Starosta Miechowski – Pan Marian Gamrat. Korzystając z okazji, iż na tegorocznych obchodach święta kapusty była z nami ekipa filmowa, poprosiliśmy Pana Starostę o krótki wywiad na temat naszego projektu i jego wpływu na Powiat Miechowski.

Wiele osób odwiedzających nasz namiot promocyjny zwracało szczególną uwagę na to, iż ich świadomość w dziedzinie ochrony przyrody, a w szczególności ochrony muraw kserotermicznych Miechowszczyzny znacząco wzrosła dzięki naszemu projektowi. Coraz więcej osób pytało się o możliwość współpracy z naszą instytucją, szczególnie w zakresie wypasu owiec olkuskich i kóz na obszarach chronionych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy przyrodnicze, w których uczestniczyły zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Dla młodzieży szkolnej przygotowaliśmy karty do rozpoznawania gatunków murawowych a dla najmłodszych były malowanki i rebusy dotyczące rozpoznawania podstawowych gatunków drzew. Dorośli natomiast brali udział w quizach o murawach kserotermicznych i ich ochronie.

Bardo dziękujemy za miłe przyjęcie Panu Janowi Żebrakowi – Wójtowi Gminy Charsznica oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Charsznicy.