Przewodnik przyrodniczo-turystyczny trafia na Miechowszczyznę.

Publikacja wydana w ramach projektu Life+ pn. Przewodnik Przyrodniczo-Turystyczny – Wyżyna Miechowska trafia do coraz większej liczby mieszkańców na Wyżynie Miechowskiej. Wydawnictwo ma na celu nie tylko promowanie naszego projektu ale także poszerzenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony przyrody. Zainteresowanie publikacją wyrazili nie tylko mieszkańcy Powiatu Miechowskiego ale także Powiatu Krakowskiego, Olkuskiego, Nowosądeckiego i Tarnowskiego. W ostatnich dniach przekazano kilkadziesiąt egzemplarzy wydawnictwa szkołom – m.in. Szkole Podstawowej w Antolce (Powiat Miechowski). Z informacji uzyskanych od Pani Dyrektor szkoły wynika, iż przewodniki będa doskonałymi nagrodami w konkursach organizowanych przez szkole i na pewno wzbogaca wiedze dzieci i młodzieży w dziedzinie szeroko pojętej ochrony przyrody.