Trwają zabiegi ochronne w 8 obszarach Natura 2000.

W 8 obszarach Natura 2000 objętych projektem Life+ trwają obecnie prace związane z usuwaniem drzew i krzewów zacieniających murawy kserotermiczne. Na działkach, na których nie były wykonywane żadne zabiegi ze względu na brak zgody w 2014 r., a które wykupiliśmy bądź wydzierżawiliśmy od właścicieli prywatnych będą wykonywane także zabiegi związane z koszeniem runi murawy kserotermicznej i usuwaniem biomasy (grabienie skoszonej trawy z wojłokiem zalegającym na murawach). W przypadku usuwania krzewów z gatunków śliwa tarnina i dereń świdwa zabiegi będą polegały na karczowaniu ich razem z korzeniami. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejsza ofertę przedstawiła Fundacja Przyroda i Człowiek, której oferta została uznana za najkorzystniejsza i która od kilku dni wykonuje zabiegi ochronne na 8 obszarach Natura 2000.