VI posiedzenie Komitetu Sterującego

W dniu 29.11.2017r. odbyło się VI posiedzenie członków Komitetu Sterującego wraz z pracownikami realizującymi projekt LIFE +. Na spotkaniu został omówiony bieżący stan realizacji projektu oraz wyniki monitoringu stanu ochrony oraz skuteczności podejmowanych działań w projekcie. Członkowie Komitetu zatwierdzili stan realizacji projektu.

Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego planowane jest na 19.12. 2017.