Premiera filmu

Ponad 450 uczniów szkół z Miechowa, Antolki, Bukowskiej Woli, Żarnowca uczestniczyło w 2 premierowych pokazach filmu w miechowskim Kinie Gryf. Dodatkowo w projekcji filmu udział wzięli mieszkańcy oraz osoby prowadzące wypas w ramach projektu LIFE +. Nasz film prezentuje nie tylko walory przyrodnicze muraw kserotermicznych Miechowszczyzny ale też pracę zespołu projektowego przy realizacji projektu. Wszyscy uczestnicy projekcji filmu otrzymali również przewodniki turystyczne po obszarach objętych projektem LIFE +.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Sylwii Sucheckiej – dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Miechowie oraz pracownikom Kina Gryf za możliwość organizacji premiery filmu w Kinie Gryf.