Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Miechowie

14 grudnia w Starostwie Powiatowym w Miechowie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli m.in.:, Pan Marian Gamrat – Starosta Powiatu Miechowskiego, Pan Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Pan Rafał Rostecki – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przedstawiciele lokalnych samorządów oraz osoby wypasające w projekcie LIFE+. Spotkanie to było okazją do podsumowania prac związanych z dotychczasową realizacją projektu LIFE.

Pani Izabela Banaszewska – koordynator projektu LIFE+ przedstawiła prezentację na temat stanu realizacji projektu. Omówiła pokrótce każde z realizowanych zadań oraz przedstawiła trudności, które wynikły w czasie realizacji tych zadań. Kolejnym punktem programu była emisja filmu – „Między Miłkiem a Dziewięćsiłem” . Film ten spotkał się z miłym odbiorem wśród uczestników spotkania. Drugą a zarazem ostatnią prezentację przedstawił Pan Maciej Kozak – specjalista ds. działań ochronych na murawach kserotermicznych w projekcie „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”,który przedstawił założenia i cele wynikające z nowego projektu, który będzie realizowany w latach 2018-2020 w 17 obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej i będzie kontynuacją dotychczasowych podjętych działań w ramach projektu LIFE+.