VII posiedzenie Komitetu Sterującego Projekt

W dniu 19.12.2017 r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie odbyło się VII posiedzenie członków Komitetu Sterującego projektu LIFE+.  Podczas spotkania Pani Izabela Banaszewska – koordynator projektu LIFE+ przedstawiła harmonogram działań, które będą podejmowane w I i II kwartale 2018 r oraz omówiła działania ochronne jakie będą podejmowane na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.  Następnie Pani Anna Trojecka-Brzezińska – ekspert ds. obszarów Natura 2000 przedstawiła stan realizacji działań związanych z ustanowieniem planów zadań ochronnych.