Nowy adres siedziby

Od 1 stycznia 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zmieniła siedzibę.

Nowy adres siedziby znajduje się przy ul. Mogilskiej 25, 31-542 Kraków.