Zabiegi w Ojcowskim Parku Narodowym

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówienie na Wykonanie działań ochronnych na powierzchniach muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Dolina Prądnika PLH120004 – teren Ojcowskiego Parku Narodowego.

Wszelkie informacje o tym zamówieniu są pod linkiem : http://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-dzialan-ochronnych-na-powierzchniach-muraw-kserotermicznych-w-obszarze-natura-2000-dolina-pradnika-plh120004-teren-ojcowskiego-parku-narodowego 

lub pod nr telefonu 012-619-81-47 Pan Robert Sawa