Europejski Dzień Natury – 21 maja

21 maj 2018 r został ogłoszony Europejskim Dniem Natury 2000. Celem ustanowienia tego święta jest promowanie osiągnięć prawodawstwa i przepisów Unii Europejskiej związanych z programem Natura 2000 oraz korzyści, jakie przyroda dostarcza człowiekowi i gospodarce.

Obszary Natura 2000 to sieć obszarów chronionych, wyznaczonych według jednolitych kryteriów na terenie całej Unii Europejskiej. U podstaw funkcjonowania sieci Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy „Dyrektywa Ptasia” i „Dyrektywa Siedliskowa”.  W Naszym kraju w jej skład wchodzi 849 obszarów siedliskowych i 145 obszarów ptasich.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem:  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/EUnatura2000day/index_en.htm

My ten dzień będziemy świętować 20 maja przy obszarze Natura 2000 Kalina Mała PLH120054 na II Święcie Storczyka.

Serdecznie Zapraszamy !