Rozpoczynamy zabiegi w Ojcowskim Parku Narodowym!

W ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego pn. „ Wykonanie działań ochronnych na powierzchniach muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Dolina Prądnika PLH120004 – teren Ojcowskiego Parku Narodowego” wyłoniono następujące firmy:

część I zamówienia – PRACE WYSOKOŚCIOWE Tomasz Bąkowski

część II zamówienia – KATDAR OGRÓD SYSTEM Dariusz Marcela

część III zamówienia – Konsorcjum firm VIRIDIS Usługi Przyrodnicze Adam Łukasik i Drzewna Brygada Ilona Rzepka

Trwają już prace w obszarach ujętych w II części zamówienia: na skale Górkowej i przy jaskini Krowiej.

Kilkanaście ostoi, na których zaplanowano zabiegi ochronne usytuowanych jest w pobliżu szlaków turystycznych. Prosimy zatem o zachowanie ostrożności i nie zbaczanie z wyznaczanych szlaków podczas gdy będą wykonywane prace.