Zabiegi na Wyżynie Miechowskiej

W najbliższym czasie rozpoczniemy również zabiegi w 3 obszarach Natura 2000: Cybowa Góra, Giebułtów oraz Kalina Mała na Wyżynie Miechowskiej.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie działań ochronnych w 3 obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej została wybrana oferta Wykonawcy P.H.U. BEDNAREK Bednarek Tomasz.

Celem działań ochronnych jest przywrócenie właściwych warunków murawie kserotermicznej. Działania będą polegały na  karczowaniu i wycince nadmiernej ilości drzew i krzewów oraz koszeniu.