Drogi Turysto!

Skały Wdowie

Przypominamy o trwających zabiegach ochronnych na terenie parku. Z kolejnych ostoi muraw kserotermicznych usuwane są drzewa i krzewy, tak by stworzyć odpowiednie warunki dla roślinności kserotermicznej.

Prosimy o zachowanie ostrożności i nie zbaczania z wyznaczonych szlaków turystycznych.

Prosimy również nie lekceważyć tabliczek z zakazem wejścia na powierzchnie, na których prowadzone są zabiegi.