Posiedzenie członków Komitetu Sterującego

25 kwietnia w Ośrodku Dydaktyczno-Przyrodniczym Ojcowskiego Parku Narodowego odbyło się VII posiedzenie członków Komitetu Sterującego projekt LIFE+.

W spotkaniu udział wzięli Pan Rafał Rostecki – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pan Marian Gamrat – Starosta Miechowski, Pan Józef Partyka – Zastępca Dyrektora OPN, członkowie Komitetu Sterującego projekt LIFE+, pracownicy OPN, oraz pracownicy RDOŚ w Krakowie, którzy realizują projekt.

W 1 pierwszej części spotkania Pani Izabela Banaszewska – koordynator projektu przedstawiła stan realizacji projektu. W drugiej prezentacji Pan Robert Sawa – ekspert ds. ostoi Natura 2000 omówił zabiegi ochronne, które wykonywane są na terenie parku.

W części terenowej odbyła się wizja ostoi muraw kserotermicznych, na których wykonywane są zabiegi ochronne.  Omówiliśmy zabiegi m.in. przy skałach zamkowych.  skałach panieńskich i kawalerskich, górze koronnej oraz przy jaskini krowiej.

Następne ostatnie posiedzenie członków Komitetu Sterującego odbędzie się w czerwcu.