Warsztaty przyrodnicze

23 maja 2018 mieliśmy przyjemność przeprowadzenia lekcji w terenie dla uczniów z klas V i VI ze Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli. Zajęcia , w których uczestniczyło 22 młodych przyrodników, odbyły się na terenie trzech obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej. Tematyka warsztatów nakierowana była głównie na ukazanie bogactwa kwietnych muraw kserotermicznych, ich zagrożeń i metod ochrony czynnej.

Jako pierwszy – odwiedziliśmy obszar „Kalina Lisiniec”, który zachwycił nas przede wszystkim pięknem storczyków. Uczniowie z dużym zainteresowaniem przyglądali się cechom budowy kwiatu dwulistnika muszego i obuwika pospolitego. Równie wdzięcznymi obiektami do fotografowania okazały się storczyk kukawka, podkolan biały, ostrożeń pannoński i dzwonek syberyjski.

Następnym punktem naszej wycieczki był obszar „Grzymałów”, który na początku sprawiał wrażenie trudno dostępnego terenu, pokrytego licznymi dołami i pagórkami. Niegdyś w tym miejscu pozyskiwano wapień – aktualnie na terenie wyrobiska  wykształcają się murawy kserotermiczne. Wszelkie trudy poniesione podczas przeprawy, zostały szybko zrekompensowane nietuzinkowymi widokami.

Zajęcia zakończyliśmy w rezerwacie „Wały”. Na dzielnych młodych przyrodników czekało tu jeszcze jedno ważne zadanie – konkurs wiedzy o murawach kserotermicznych Miechowszczyzny. Przed przystąpieniem do testu , wspólnie podsumowaliśmy i powtórzyliśmy najważniejsze informacje przekazane podczas zajęć.  Trzem uczniom, którzy wykazali się najwyższym poziomem wiedzy, wręczyliśmy dyplomy oraz nagrody (przewodniki, filmy, postery edukacyjne). Najlepszymi okazali się: Krzysztof Filipiec (I miejsce), Igor Kabelak (II miejsce), Emilia Perczyńska (III miejsce).

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!