Zakończenie projektu LIFE12 NAT/PL/000053

Z dniem 30 czerwca 2018r. zakończyła się realizacja projektu. Realizacja działań na Miechowszczyźnie będzie nadal kontynuowana w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0180/16 pn „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”.  Projekt ten łączy praktyczną ochronę przyrody z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz wartości krajobrazowych i społecznych.