Utrzymanie efektów realizacji projektu

Przez cały sezon wypasowy 2018 zakupione stada owiec i kóz w ramach projektu były wypasane w 12 obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej. W ramach projektu POIŚ, który jest obecnie realizowany w 17 obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego na wybór osób wypasających w poszczególnych obszarach Natura 2000. W ramach tego postępowania dostosowano obsadę zwierząt jak i dni wypasowe do każdego obszaru.

Owce jak i kozy po zakończonym sezonie mają się dobrze i przebywają obecnie w zagrodach, stajniach oczekując nowego sezonu wypasowego.

W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargu na kolejne działania ochronny czynnej – wycinkę i karczowanie drzew – krzewów wynikające z planów zadań ochronnych dla poszczególnych obszarów.