Warszaty w GDOŚ

21 lutego br. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostały zorganizowane warsztaty z finansowania projektów w kolejnej perspektywie finansowej. Podczas spotkania była możliwość podzielenia się doświadczeniami z realizacji projektu LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.


Więcej informacji możecie Państwo przeczytać pod linkiem: https://www.gdos.gov.pl/finansowanie-sieci-natura-2000-w-kolejnej-perspektywie-finansowej