III Święto Storczyka

Serdecznie zapraszamy na III Dzień Storczyka, który odbędzie się 19 maja 2019 roku w obszarze Natura 2000 Kalina Mała PLH120054.

W programie Dnia Storczyka są m.in. wyjścia na murawy kserotermiczne, projekcja filmów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady, biwakowanie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/iii-swieto-storczyka/