Zabiegi na Wyżynie Miechowskiej

Projekt POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” wchodzi w kolejną fazę realizacji. Po całorocznym wypasie owiec i kóz w 17 obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, przyszedł czas na wykonanie działań ochronnych takich jak: wycinka i karczowanie drzew i krzewów i koszenie powierzchni murawach kserotermicznych. Działania te mają na celu przede wszystkim zapewnienie odpowiednich warunków siedliskowych, które umożliwią zachowanie cennych i barwnych zbiorowisk kserotermicznych. Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszonym zamówieniem na wykonanie powyższych działań pod linkiem http://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-koszenia-wycinki-oraz-karczowania-drzew-i-krzewow-na-murawach-kserotermicznych-drugie-postepowanie