Przyroda miechowskich muraw w rękach człowieka

Już po raz II organizujemy Powiatowe Sympozjum Murawowe, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Miechowie i Małopolskiego Kuratorium Oświaty.  W ramach sympozjum organizowany jest konkurs, dedykowany uczniom szkół podstawowych z powiatu miechowskiego.

Zasadniczą ideą organizacji konkursu jest nie tylko poszerzanie wiedzy, ale przede wszystkim wzbudzenie zainteresowań i pogłębianie wrażliwości na piękno natury w najbliższym otoczeniu oraz rozwijanie kreatywności i talentów wśród dzieci i młodzieży. Zmagania podzieliliśmy na 3 kategorie wiekowe. Najmłodsi z klas I-III będą mieli okazję wykazać talentem plastycznym, tworząc prace pt. „Storczyki Wyżyny Miechowskiej”. Uczniów z klas IV-V szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pn. „Przyroda w polskiej poezji”. Natomiast zadaniem najstarszych uczestników z klas VI-VIII jest napisanie pracy pt. „Czy przyszłość miechowskich muraw zależy także ode mnie i moich najbliższych?”

Konkurs w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie rozstrzygnięty 21 czerwca 2021 r. w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach Drugich.

Szczegółowe wytyczne i informacje na temat konkursu znajdują się
w poniższym regulaminie.

Zachęcamy do wzięcia udziału!