Śladami storczyka

20 maja br. uczestniczyliśmy w warsztatach dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Aktywne Życie” z Miechowa. Spotkanie kameralne zostało zorganizowane w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach II.

W ramach warsztatów przedstawiliśmy prezentację na temat form ochrony przyrody na Wyżynie Miechowskiej jak i flory muraw kserotermicznych występujących na terenie powiatu miechowskiego. Przedstawiliśmy również film pt. „Między Miłkiem a Dziewięćsiłem”, który został przygotowany w ramach zakończonego w 2018 roku projektu LIFE pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”. Po części wykładowej zorganizowaliśmy konkurs z wiedzy o formach ochrony przyrody i rozpoznawania najbardziej popularnych gatunków storczyków. Seniorzy wykazali się dużą wiedzą i  zaangażowaniem rozwiązując przygotowane przez nas zadania. Kolejne spotkanie tym razem terenowe odbędzie się już za kilka dni. W ramach warsztatów terenowych odwiedzimy kilka obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej.