Storczykowy raj

Maj i czerwiec to najbardziej wyczekiwane miesiące dla osób chcących obserwować storczyki w ich naturalnym środowisku. Lista kolorowych kwiatów, które właśnie kwitą w obszarach Natura 2000 jest bardzo długa. W wielu obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej spotkać możemy takie gatunki jak: obuwik pospolity, dwulistnik muszy, storczyk purpurowy, storczyk kukawka czy storczyk blady.

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanego i wydanego w ramach projektu LIFE  pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” przewodnika przyrodniczo-turystycznego Wyżyny Miechowskiej, który można pobrać w zakładce Publikacje. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi tam publikacjami.

Kwietne murawy kserotermiczne to bogactwo przyrodnicze Miechowszczyzny ale też unikatowe siedlisko przyrodnicze nie tylko w skali Polski ale i całej Europy.

Zachęcamy do świadomego zwiedzania obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, z poszanowaniem walorów przyrodniczych poszczególnych obszarów Natura 2000. Pamiętajmy, że storczyki to Nasze wspólne dobro!

Nie zrywaj! Nie niszcz siedliska! Nie wykopuj storczyków! Nie śmieć!

Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)