Dzień dziecka

1 czerwca br., na prośbę grona pedagogicznego ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie z Antolki zorganizowaliśmy lekcję przyrodniczą dla uczniów z klas IV i V. Lekcję przeprowadziliśmy w obszarze Natura 2000 Kalina Lisiniec i Sterczów Ścianka.

Podczas zajęć dzieci poznały metody ochrony muraw kserotermicznych, formy ochrony przyrody oraz rozpoczęły swą przygodę z nauką rozpoznawania gatunków storczyków, które odnalazły na terenie obszarów.

Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji przyrodniczych dla uczniów, w tym celu należy się z Nami skontaktować. Wszelkie kontakty do pracowników znajdują się w zakładce Kontakt.