Rozpoczęliśmy nowy projekt

14 czerwca br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”, który dofinansowany będzie ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej. Projekt ten utrzymuje efekt ekologiczny projektu LIFE12 NAT/PL/00053 oraz projektu  POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. „Ochrona   zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000”.

Zadania projektowe będą realizowane do końca grudnia 2023 roku. Główne działania projektowe będą skupiały się na prowadzeniu wypasu owiec i kóz w 16 obszarach Natura 2000, wycince i karczowaniu drzew i krzewów, monitoringu 3 gatunków storczyków, które można spotkać na Wyżynie Miechowskiej.

Kolejnym dość istotnym działaniem projektowym jest działalność edukacyjna. Zespół projektowy będzie prowadził spotkania z właścicielami gruntów, dziećmi i młodzieżą szkolną z terenu powiatu Miechowskiego.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej!