II Sympozjum Murawowe

21 czerwca w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach Drugich odbyło się II Powiatowe Sympozjum Murawowe. Podczas sympozjum rozstrzygnęliśmy konkursy, które towarzyszyły sympozjum. Oto wyniki w poszczególnych kategoriach :

Kategoria I konkurs plastyczny – klasy I-III:

Na konkurs plastyczny wpłynęło 38 prac plastycznych uczniów z klas I – III z 6 szkół podstawowych z terenu powiatu miechowskiego. Komisja konkursowa Komisja konkursowa kierując się zawartymi w regulaminie kryteriami oceniania pracy, a były to samodzielność, zgodność z tematem, estetyka wykonania oraz stopień odzwierciedlenia cech przedstawionego gatunku przyznała następujące miejsca:

I miejsceAleksander Idzik z klasy II – Szkoła Podstawowej im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Bukowskiej Woli,

II miejsce Katarzyna Krzyżkiewicz z klasy III – Szkoła Podstawowej im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Bukowskiej Woli,

III miejsce ex aequoPatrycja Dziura z klasy III – Szkoła Podstawowa im. Generała Stanisława Maczka w Pojałowicach,

Alina Barczyńska z klasy II – Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie.

Wyróżnienia:

Iga Janus z klasy III – Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie,

Angelika Oczkowicz z klasy III – Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Antolce.

Kategoria II konkurs recytatorski – klasy IV-V:

W konkursie udział wzięło 13 uczestników z klas IV-V Komisja konkursowa kierując się zawartymi w regulaminie kryteriami oceniania a były to tematyka wiersza, forma interpretacji (intonacja, dykcja, mimika), sposób prezentacji utworu (płynność recytacji) oraz dobór utworu do predyspozycji uczestnika przyznała następujące miejsca:

I miejsce Anna Duniec z klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 1 im Henryka Sienkiewicza w Miechowie,

II miejsce Anna Stec z klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Antolce,

III miejsceTomasz Kowal z klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 1 im Henryka Sienkiewicza w Miechowie.

Wyróżnienia:

Maciej Jastrząb z klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 1 im Henryka Sienkiewicza w Miechowie,

Amelia Kabalak z klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Bukowskiej Woli,

Elżbieta Imiołek z klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Bukowskiej Woli.

Kategoria III prace pisemne nt. „Czy przyszłość miechowskich muraw zależy także ode mnie i moich najbliższych?”:

Wpłynęło 8 prac pisemnych uczniów z klas VI – VIII z 6 szkół podstawowych z terenu powiatu miechowskiego. Komisja konkursowa, kierując się zawartymi w regulaminie kryteriami oceniania pracy a były to: poprawność merytoryczna, oryginalność pracy, innowacyjność metod, estetyka pracy, własnoręczny wkład graficzny (samodzielne ryciny, zdjęcia), dostosowanie do wytycznych technicznych i merytorycznych, kompozycja treści i adekwatność do tematu pracy, przyznała następujące miejsca:

I miejsceEmilia Zaręba z klasy VI – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach,

II miejsce Wiktoria Sady z klasy VIII – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie,

III miejsce Izabela Bielawska z klasy VIII – Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie.

Wyróżnienia:

Kamila Nowak z klasy VIII – Szkoła Podstawowa im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli,

Marcel Michalak z klasy VII – Szkoła Podstawowa im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy.

W sympozjum udział wzięli m.in. reprezentanci patronów wydarzenia – Jarosław Knapik z Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Starostowie Jacek Kobyłka, Paweł Osikowski, naczelnicy Starostwa – Joanna Struzik i Leonard Mazur, przedstawiciele instytucji naukowych – prof. Piotr Rozpądek i dr Rafał Ważny z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Artur Pliszko z Instytutu Botaniki UJ, Marcin Krzyżański – reżyser filmów przyrodniczych, Mariola Chrzęstek ze Straży Ochrony Przyrody w Miechowie, przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku w Miechowie.

Serdecznie Dziękujemy Patronom Honorowym – Starostwu Powiatowemu w Miechowie za ufundowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz Małopolskiemu Kuratorium Oświaty za objęcie patronatem sympozjum.

Za rok planujemy kolejną edycję sympozjum. Szczegóły podamy po okresie wakacyjnym.