Edukacja przyrodnicza

Wraz z budzącą się i rozwijającą się przyrodą rodzi się w człowieku niezależnie od jego wieku  nieodparta chęć do jej poznawania i podziwiania…

Przekonaliśmy się o tym, prowadząc zajęcia terenowe i warsztaty z różnymi grupami uczestników. Mieliśmy okazję pochwalić się bogactwem miechowskich muraw zarówno przed uczniami miechowskich, jak i krakowskich szkół oraz przed uczestnikami letnich półkolonii. 

Zanim wyruszyliśmy w teren odbyły się również stacjonarne spotkania – prelekcje na temat form ochrony przyrody na Wyżynie Miechowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Po tak solidnym przygotowaniu, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z przedstawicielami warszawskiego Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, niemalże bezbłędnie byli w stanie rozpoznać najrzadsze gatunki storczyków.

Spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego  Wieku w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach Drugich (20.05.2021)

Poszukiwania dwulistnika muszego w Obszarze Natura 2000 Biała Góra (7.06.2021)
Uniwersytet Trzeciego wieku w Obszarze Natura 2000 Kalina Lisiniec (7.06.2021)

Podczas wycieczek budziły zachwyt nie tylko barwnie kwitnące rośliny, ale także inteligentne zwierzęta – psy i owce – pracujące na murawie kserotermicznej w Białej Górze pod nadzorem pana Tomasza Pecolda.

Pokaz współpracy owiec i psów w ochronie czynnej muraw
(Biała Góra, 9.06.2021)
Zajęcia terenowe z udziałem krakowskiego liceum w Obszarze Natura 2000 Biała Góra (9.06.2021)

Od trzech lat organizujemy zajęcia przyrodnicze dla uczestników półkolonii z Miechowa. W minionym tygodniu, dzięki dobrej współpracy z innymi instytucjami, mieliśmy przyjemność prowadzić warsztaty w Izbie Edukacyjnej Nadleśnictwa Miechów oraz uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ, a także w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”.

Warsztaty w Nadleśnictwie Miechów pozwoliły uczestnikom na zapoznanie się z mieszkańcami lasu, sposobem ich życia, a także z leśną florą . W drugiej części zajęć powstały piękne leśne kompozycje, wykonane własnoręcznie przez dzieci.

Praca nad stworzeniem własnego „kawałka lasu” (Nadleśnictwo Miechów, 6.07.2021)
Efekty prac plastycznych wykonanych w Izbie Leśnej (Nadleśnictwo Miechów, 6.07.2021)

Na zajęciach w MCBUJ „mali naukowcy” mieli okazję m.in. obejrzeć chloroplasty i barwniki roślinne, zbadać zawartość metali w monetach, a także spróbować stworzyć hodowlę grzybów.

Zajęcia laboratoryjne w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ (9.07.2021)
„Mali naukowcy” próbują swoich sił w laboratorium (9.07.2021)

Zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” wzbogaciły dzieci o wiedzę dotyczącą właściwego  przygotowania  się do wyprawy w teren – co należy ze sobą zabrać, jakich niebezpieczeństw unikać, a także co można znaleźć jadalnego w lesie.

Plenerowe warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” (9.07.2021)