Warsztaty przyrodnicze z uczestnikami półkolonii z Miechowa

Okres wakacji to nie czas leniuchowania, lecz aktywnego fizycznie i intelektualnie wypoczynku…

Mogą to potwierdzić uczestnicy półkolonii z Miechowa, organizowanych przez dwa Stowarzyszenia „Duch” i „Trzy Dwa Jeden”. W minionym tygodniu mieliśmy przyjemność po raz kolejny poprowadzić zajęcia terenowe oraz warsztaty dla dzieci z terenu powiatu Miechowskiego. Odbyła się wycieczka do rezerwatu „Wały”, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przedmiotami ochrony tego obszaru, tj. murawami kserotermicznymi, zaroślami jałowca pospolitego w murawach nawapiennych oraz niezwykle piękną i unikatową rośliną – dziewięćsiłem popłocholistnym. 

Krótki wstęp na temat zasad zachowania obowiązujących  w rezerwacie „Wały”

Na zajęciach poruszono zagadnienia dotyczące warunków tworzenia się muraw kserotermicznych, przystosowań roślin do skrajnie suchych i ciepłych siedlisk. Dyskutowano również o tym, jak odróżnić łąkę od murawy.  Podczas lekcji dzieci same określały czynniki zagrażające murawom i dobierały odpowiednie działania mające na celu ich eliminację. Największą atrakcją wycieczki były oczywiście owce olkuskie, które już od wczesnych porannych godzin pracowały na murawie. To właśnie dzięki nim dochodzi do selektywnego usuwania gatunków nietypowych dla siedliska  (czego nie uzyskalibyśmy, stosując wyłącznie koszenie). Warto podkreślić, że wypas prowadzony w tym roku w miesiącach maj-lipiec, jest inicjatywą hodowców owiec na  Wyżynie Miechowskiej, którzy za zgodą RDOŚ w Krakowie, podjęli bezkosztowo powyższe działanie. W ten sposób zachowano ciągłość wykonywanych zabiegów, w obszarach takich jak m.in: Wały, Kalina Mała, Sterczów-Ścianka, Komorów.

Pogadanka na murawie (rezerwat „Wały”)
Owce olkuskie w płacie murawy z dominacją kostrzew

Poza warsztatami terenowymi, dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Miechów, mogliśmy po raz kolejny poprowadzić zajęcia kameralne w „Izbie Leśnej”. Tematami przewodnimi były:  „Siedliska nieleśne i ich ochrona” oraz  „Mieszkańcy lasów i muraw”.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy „przemierzyli” szereg siedlisk od najbardziej suchych (murawy kserotermiczne, ciepłolubne murawy na wydmach śródlądowych, murawy szczotlichowe) przez miejsca umiarkowanie i zmiennowilgotne (łąki świeże, trzęślicowe), kończąc na terenach najbardziej mokrych (łąki wilgotne, torfowiska). Ciekawostkami były tu niewątpliwie motyle (modraszki, czerwończyki, przeplatka aurinia), jak również rośliny mięsożerne (rosiczka okrągłolistna, tłustosz pospolity) oraz najbardziej prymityne paprotniki – nasięźrzały.

Zajęcia z uczestnikami półkolonii (Stowarzyszenie „Trzy Dwa Jeden”)

Drugie zajęcia  ukierunkowane były na zwierzęta, związane zarówno z lasami, jak i terenami otwartymi (łąki, murawy, pola). Skoncentrowano się głównie na przedstawicielach ssaków, ptaków oraz gadów oraz na ich przystosowaniach do prowadzonego trybu życia. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się naturalne eksponaty –  wypreparowane zwierzęta, m.in. jeleń, borsuk, lis, puszczyk uralski, krogulec, dzięcioł zielony i wiele innych gatunków.

Zajęcia z uczestnikami półkolonii (Stowarzyszenie „Duch”)