Plastyczny Konkurs Ekologiczny

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wraz z organizatorami Urzędem Gminy i Miasta Miechów oraz Centrum Kultury i Sportu w Miechowie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i przedszkoli do udziału w plastycznym Konkursie Ekologicznym pod hasłem „Gmina Miechów Krainą Storczyka”. Wręczenie nagród młodym artystom nastąpi 29 maja 2022r. podczas obchodów IV Święta Storczyka,  które odbędzie się przy obszarze Natura 2000 Kalina Mała PLH 120054. Prace w formacie A4, wykonane dowolną techniką, należy przesłać do Domu Kultury w Miechowie do dnia 16 maja 2022r.

Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie oraz w regulaminie konkursu.

Zachęcamy do udziału!