Ogłoszenie o zamówieniu

Informacje o zamówieniach publicznych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w zakładce BIP w folderze Zamówienia Publiczne.
Poniżej  link do  strony :
http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zamowienia

Wszelkie zamówienia publiczne związane z projektem  LIFE12 NAT/PL/000053 są oznaczone literami LF.