Zespół projektowy

Zespół zarządzający projektem LIFE12 NAT/PL/000053:

  1. Koordynator projektu: Izabela Banaszewska
  2. Ekspert ds. administracyjno-prawnych: Izabela Znamirowska
  3. Główna księgowa: Marta Zdunek
  4. Ekspert ds. rozliczeń i działań księgowych: Elżbieta Kumela
  5. Starszy specjalista ds. rozliczeń i działań księgowych: Sylwia Słowińska
  6. Specjalista ds. Ostoi Natura 2000: Robert Sawa
  7. Specjalista ds. Ostoi Natura 2000: Magdalena Szymańska
  8. Główny specjalista ds. administracyjnych: Andrzej Libuda
  9. Ekspert ds. obszarów Natura 2000: Anna Trojecka-Brzeźińska
  10. Operator urządzeń elektronicznych: Patryk Nowacki