Zespół projektowy

Zespół zarządzający projektem LIFE12 NAT/PL/000053:

 1. Koordynator projektu: Izabela Banaszewska
 2. Ekspert ds. promocji: Jakub Kałużny
 3. Ekspert ds. administracyjno-prawnych: Izabela Znamirowska
 4. Główna księgowa: Marta Zdunek
 5. Ekspert ds. rozliczeń i działań księgowych: Elżbieta Kumela
 6. Starszy specjalista ds. rozliczeń i działań księgowych: Sylwia Słowińska
 7. Specjalista ds. Ostoi Natura 2000: Robert Sawa
 8. Specjalista ds. Ostoi Natura 2000: Magdalena Szymańska
 9. Główny specjalista ds. administracyjnych: Andrzej Libuda
 10. Ekspert ds. obszarów Natura 2000: Anna Trojecka-Brzeźińska
 11. Operator urządzeń elektronicznych: Patryk Nowacki