Komitet Sterujący

Skład osobowy Komitetu Sterującego projektu LIFE12 NAT/PL/000053:

 • Przewodniczący Komitetu Sterującego Pan Czesław Mardaus
  Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa. Leśnictwa, Ochrony Środowiska
  i Rynku Pracy Starostwa Powiatowego w Miechowie.
 • Zastępca przewodniczącego Pani prof. dr hab. Róża Kaźmierczakowa
  Pracownik emerytowany Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
 • Członek Pani Wanda Matias
  Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Miechowie
 • Członek Pan Marceli Ślusarczyk
  Prezes Zarządu Fundacji Przyroda i Człowiek

Do zadań Komitetu Sterującego należy:

 • merytoryczny nadzór nad realizacją projektu
 • ocena efektywności podejmowanych działań
 • doradztwo w kwestii efektywnej ochrony muraw kserotermicznych