Uniejów Parcele

PLH120075 Uniejów Parcele

 

Ogólny opis obszaru

Obszar „Uniejów Parcele” leży na Wyżynie Miechowskiej, we wsi Uniejów, gmina Miechów, powiat miechowski w województwie małopolskim. Obszar obejmuje powierzchnię 3,7 ha (długość około 470 m, szerokość od 60 m do 300 m). Ochronie podlegają murawy kserotermiczne, które porastają strome zbocze o ekspozycji północno-zachodniej. W zachodniej części obszaru znajduje się nieczynny kamieniołom wapienia.

 

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Obszar Natura 2000 Uniejów Parcele został utworzony ze względu na obecność murawy kserotermicznej, reprezentowanej przez zespół kwiecistej murawy omana wąskolistnego – Inuletum ensifoliae. Występują tu liczne gatunki chronione oraz rzadkie w Polsce gatunki roślinności stepowej: aster gawędka Aster amellus, dzwonek syberyjski Campanula sibirica, dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, w tym także trzy gatunki storczykowatych (Orchis militaris, Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine), ale bardzo nielicznie.

 

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod

Nazwa siedliska

% pokrycia

Ocena znaczenia obszaru

Stopień reprezentacji

Względna powierzchnia

Stan zachowania

Ocena ogólna

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków

57,99

B

C

B

C

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

42,01

D

A: doskonała, B: dobra, C: znacząca, D: nieistotna

 

Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych tego obszaru jest brak tradycyjnego – ekstensywnego  użytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów). W efekcie murawy podlegają zarastaniu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *