Sławice Duchowne

PLH120074 Sławice Duchowne

 

Ogólny opis obszaru

Obszar „Sławice Duchowne” leży na Wyżynie Miechowskiej, we wsi Sławice Duchowne, gmina Miechów, powiat miechowski w województwie małopolskim. Cały obszar zajmują siedliska rolnicze. Ochronie podlegają murawy kserotermiczne porastają bardzo strome, wąskie zbocze o ekspozycji południowo-zachodniej, długości około 780 m szerokości 80 m. Powierzchnia obszaru „Sławice Duchowne” wynosi 4,4 ha.

 

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

W obszarze „Sławice Duchowne” głównym przedmiotem ochrony są murawy kserotermiczne – zbiorowisko kwiecistej murawy omana wąskolistnego – Inuletum ensifoliae. Występują tu liczne gatunki chronione oraz rzadkie w Polsce, gatunki roślinności stepowej: aster gawędka Aster amellus, dzwonek syberyjski Campanula sibirica, dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, zwraca uwagę duża liczebność miłka wiosennego Adonis vernalis.

 

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod

Nazwa siedliska

% pokrycia

Ocena znaczenia obszaru

Stopień reprezentacji

Względna powierzchnia

Stan zachowania

Ocena ogólna

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków

88,66

A

C

A

B

A: doskonała, B: dobra, C: znacząca, D: nieistotna

 

Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla tego terenu jest dzikie, wiejskie wysypisko śmieci bezpośrednio położone nad murawą. Część śmieci rozwleczona jest po murawie. Murawa nie zarasta przez drzewa i krzewy gdyż wypasane są na niej kozy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *