Spotkanie świąteczne – Starostwo Powiatowe w Miechowie.

starosta_zyczenia_20-12-1620 grudnia 2016 r. spotkaliśmy się z Panem Marianem Gamratem  – Starostą Powiatu Miechowskiego.  Zamykając kolejny rok owocnej współpracy, Pani Dr. Bożena Kotońska – Regionalny Konserwator Przyrody podziękowała za znaczące wsparcie ze strony władz, bez którego nie byłaby możliwa realizacja projektów dot. ochrony przyrody na Wyżynie Miechowskiej.

Tablice informacyjne dla Gmin.

przekazanie_tablice_miechowMiechów, Charsznica, Słaboszów i Książ Wielki to cztery samorządy, które otrzymały od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie tablice informacyjne o walorach przyrodniczych Miechowszczyzny. Oficjalne przekazanie tablic nastąpiło 20 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Miechowie. Na spotkaniu u Burmistrza Miechowa – Pana Dariusza Marczewskiego, Czytaj dalej

Seminarium „Wypas kulturowy jako narzędzie ochrony siedlisk otwartych w Karpatach”

logoW dniu 13.12 br. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie uczestniczyli w seminarium w ramach projektu „Karpaty Łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrożenia Konwencji Karpackiej” realizowanym przez Centrum Informacji
o Środowisku UNEP/GRID Warszawa finansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Czytaj dalej