Premiera filmu

Ponad 450 uczniów szkół z Miechowa, Antolki, Bukowskiej Woli, Żarnowca uczestniczyło w 2 premierowych pokazach filmu w miechowskim Kinie Gryf. Dodatkowo w projekcji filmu udział wzięli mieszkańcy oraz osoby prowadzące wypas w ramach projektu LIFE +. Czytaj dalej

Premiera filmu w Kinie Gryf w Miechowie

Serdecznie zapraszamy na premierową emisję filmu „Między miłkiem a dziewięćsiłem” zrealizowanego w ramach projektu LIFE +. Premiera filmu odbędzie się 11 grudnia (poniedziałek) 2017 r. o godz. 14.30
w kinie Gryf w Miechowie. Wstęp jest bezpłatny.

Film dokumentuje działania na rzecz przywrócenia murawom dawnej świetności. Pokazuje kolorystyczne i gatunkowe zróżnicowanie suchych łąk, właściwych bardziej stepom Azji niż północnej Małopolsce. Kamera podąża śladem zwierząt zamieszkujących kwietne połacie.

Zobacz świat muraw, żyjący od wiosennych miłków, po jesienne dziewięćsiły.!

Spotkanie z monitorem projektu

W dniach 20-21 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie z monitorem projektu Panią Edytą Owadowską, w którym uczestniczyła również Pani Marta Wojtaniec – opiekun projektu z NFOŚiGW. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy oraz problemy w realizacji projektu.  W drugim dniu spotkania odbył się wyjazd terenowy do Ojcowskiego Parku Narodowego w celu wizji terenowej ostoi muraw kserotermicznej w obszarze Natura 2000 Dolina Prądnika, na których będą prowadzone działania ochrony czynnej w ramach realizacji projektu LIFE. Drugim obszarem, na którym odbyła się wizja terenowa był obszar Natura 2000 Poradów. W obszarze tym prowadzone obecnie są zabiegi ochronne.  

VI posiedzenie Komitetu Sterującego

W dniu 29.11.2017r. odbyło się VI posiedzenie członków Komitetu Sterującego wraz z pracownikami realizującymi projekt LIFE +. Na spotkaniu został omówiony bieżący stan realizacji projektu oraz wyniki monitoringu stanu ochrony oraz skuteczności podejmowanych działań w projekcie. Członkowie Komitetu zatwierdzili stan realizacji projektu.

Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego planowane jest na 19.12. 2017.