Drogi Turysto!

Skały Wdowie

Przypominamy o trwających zabiegach ochronnych na terenie parku. Z kolejnych ostoi muraw kserotermicznych usuwane są drzewa i krzewy, tak by stworzyć odpowiednie warunki dla roślinności kserotermicznej.

Prosimy o zachowanie ostrożności i nie zbaczania z wyznaczonych szlaków turystycznych.

Prosimy również nie lekceważyć tabliczek z zakazem wejścia na powierzchnie, na których prowadzone są zabiegi.

Zabiegi na Wyżynie Miechowskiej

W najbliższym czasie rozpoczniemy również zabiegi w 3 obszarach Natura 2000: Cybowa Góra, Giebułtów oraz Kalina Mała na Wyżynie Miechowskiej.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie działań ochronnych w 3 obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej została wybrana oferta Wykonawcy P.H.U. BEDNAREK Bednarek Tomasz.

Celem działań ochronnych jest przywrócenie właściwych warunków murawie kserotermicznej. Działania będą polegały na  karczowaniu i wycince nadmiernej ilości drzew i krzewów oraz koszeniu.

Audycja z programu Jedynka Polskiego Radia

Zachęcamy do wysłuchania audycji z Miechowa „Jedyne takie miejsce” z 31 marca 2018 r.,w którym udział wzięła Pani dr Bożena Kotońska – zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Audycja nadawana była z siedziby polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, którą jest Miechów. Czytaj dalej

Europejski Dzień Natury – 21 maja

21 maj 2018 r został ogłoszony Europejskim Dniem Natury 2000. Celem ustanowienia tego święta jest promowanie osiągnięć prawodawstwa i przepisów Unii Europejskiej związanych z programem Natura 2000 oraz korzyści, jakie przyroda dostarcza człowiekowi i gospodarce.

Obszary Natura 2000 to sieć obszarów chronionych, wyznaczonych według jednolitych kryteriów na terenie całej Unii Europejskiej. U podstaw funkcjonowania sieci Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy „Dyrektywa Ptasia” i „Dyrektywa Siedliskowa”.  W Naszym kraju w jej skład wchodzi 849 obszarów siedliskowych i 145 obszarów ptasich. Czytaj dalej