Seminarium „Wypas kulturowy jako narzędzie ochrony siedlisk otwartych w Karpatach”

logoW dniu 13.12 br. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie uczestniczyli w seminarium w ramach projektu „Karpaty Łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrożenia Konwencji Karpackiej” realizowanym przez Centrum Informacji
o Środowisku UNEP/GRID Warszawa finansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca projekt opracowania PZO

Konferencja RDOŚ RzeszówW dniu 25. 11 br. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt pod nazwą „ Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim” zrealizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Czytaj dalej