Dzień dziecka

1 czerwca br., na prośbę grona pedagogicznego ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie z Antolki zorganizowaliśmy lekcję przyrodniczą dla uczniów z klas IV i V. Lekcję przeprowadziliśmy w obszarze Natura 2000 Kalina Lisiniec i Sterczów Ścianka.

Podczas zajęć dzieci poznały metody ochrony muraw kserotermicznych, formy ochrony przyrody oraz rozpoczęły swą przygodę z nauką rozpoznawania gatunków storczyków, które odnalazły na terenie obszarów.

Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji przyrodniczych dla uczniów, w tym celu należy się z Nami skontaktować. Wszelkie kontakty do pracowników znajdują się w zakładce Kontakt.

Storczykowy raj

Maj i czerwiec to najbardziej wyczekiwane miesiące dla osób chcących obserwować storczyki w ich naturalnym środowisku. Lista kolorowych kwiatów, które właśnie kwitą w obszarach Natura 2000 jest bardzo długa. W wielu obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej spotkać możemy takie gatunki jak: obuwik pospolity, dwulistnik muszy, storczyk purpurowy, storczyk kukawka czy storczyk blady.

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanego i wydanego w ramach projektu LIFE  pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” przewodnika przyrodniczo-turystycznego Wyżyny Miechowskiej, który można pobrać w zakładce Publikacje. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi tam publikacjami.

Kwietne murawy kserotermiczne to bogactwo przyrodnicze Miechowszczyzny ale też unikatowe siedlisko przyrodnicze nie tylko w skali Polski ale i całej Europy.

Zachęcamy do świadomego zwiedzania obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, z poszanowaniem walorów przyrodniczych poszczególnych obszarów Natura 2000. Pamiętajmy, że storczyki to Nasze wspólne dobro!

Nie zrywaj! Nie niszcz siedliska! Nie wykopuj storczyków! Nie śmieć!

Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)

Śladami storczyka

20 maja br. uczestniczyliśmy w warsztatach dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Aktywne Życie” z Miechowa. Spotkanie kameralne zostało zorganizowane w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach II.

W ramach warsztatów przedstawiliśmy prezentację na temat form ochrony przyrody na Wyżynie Miechowskiej jak i flory muraw kserotermicznych występujących na terenie powiatu miechowskiego. Przedstawiliśmy również film pt. „Między Miłkiem a Dziewięćsiłem”, który został przygotowany w ramach zakończonego w 2018 roku projektu LIFE pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”. Po części wykładowej zorganizowaliśmy konkurs z wiedzy o formach ochrony przyrody i rozpoznawania najbardziej popularnych gatunków storczyków. Seniorzy wykazali się dużą wiedzą i  zaangażowaniem rozwiązując przygotowane przez nas zadania. Kolejne spotkanie tym razem terenowe odbędzie się już za kilka dni. W ramach warsztatów terenowych odwiedzimy kilka obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej.

Przyroda miechowskich muraw w rękach człowieka

Już po raz II organizujemy Powiatowe Sympozjum Murawowe, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Miechowie i Małopolskiego Kuratorium Oświaty.  W ramach sympozjum organizowany jest konkurs, dedykowany uczniom szkół podstawowych z powiatu miechowskiego.

Zasadniczą ideą organizacji konkursu jest nie tylko poszerzanie wiedzy, ale przede wszystkim wzbudzenie zainteresowań i pogłębianie wrażliwości na piękno natury w najbliższym otoczeniu oraz rozwijanie kreatywności i talentów wśród dzieci i młodzieży. Zmagania podzieliliśmy na 3 kategorie wiekowe. Najmłodsi z klas I-III będą mieli okazję wykazać talentem plastycznym, tworząc prace pt. „Storczyki Wyżyny Miechowskiej”. Uczniów z klas IV-V szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pn. „Przyroda w polskiej poezji”. Natomiast zadaniem najstarszych uczestników z klas VI-VIII jest napisanie pracy pt. „Czy przyszłość miechowskich muraw zależy także ode mnie i moich najbliższych?”

Konkurs w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie rozstrzygnięty 21 czerwca 2021 r. w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach Drugich.

Szczegółowe wytyczne i informacje na temat konkursu znajdują się
w poniższym regulaminie.

Zachęcamy do wzięcia udziału!