Europejski Dzień Natury – 21 maja

21 maj 2018 r został ogłoszony Europejskim Dniem Natury 2000. Celem ustanowienia tego święta jest promowanie osiągnięć prawodawstwa i przepisów Unii Europejskiej związanych z programem Natura 2000 oraz korzyści, jakie przyroda dostarcza człowiekowi i gospodarce.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem:  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/EUnatura2000day/index_en.htm

My ten dzień będziemy świętować 20 maja przy obszarze Natura 2000 Kalina Mała PLH120054 na II Święcie Storczyka.

Dzień Storczyka

W niedzielę 20 maja 2018 r. odbędzie się II edycja Dnia Storczyka w obszarze Natura 2000 Kalina Mała, w gminie Miechów. Celem jest integracja środowiska związanego z ochroną przyrody oraz promocja walorów przyrodniczych i turystycznych Wyżyny Miechowskiej.

W programie Dnia Storczyka są m.in. wyjścia na murawy kserotermiczne, projekcja filmów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wycieczka entomologiczna – „Owady muraw kserotermicznych”, a także wykład „To skomplikowane – czyli o związkach roślin z owadami”, i inne atrakcje. Szczegółowy program wydarzenia jest na plakacie. Czytaj dalej

Posiedzenie członków Komitetu Sterującego

25 kwietnia w Ośrodku Dydaktyczno-Przyrodniczym Ojcowskiego Parku Narodowego odbyło się VII posiedzenie członków Komitetu Sterującego projekt LIFE+.

W spotkaniu udział wzięli Pan Rafał Rostecki – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pan Marian Gamrat – Starosta Miechowski, Pan Józef Partyka – Zastępca Dyrektora OPN, członkowie Komitetu Sterującego projekt LIFE+, pracownicy OPN, oraz pracownicy RDOŚ w Krakowie, którzy realizują projekt. Czytaj dalej

Drogi Turysto!

Skały Wdowie

Przypominamy o trwających zabiegach ochronnych na terenie parku. Z kolejnych ostoi muraw kserotermicznych usuwane są drzewa i krzewy, tak by stworzyć odpowiednie warunki dla roślinności kserotermicznej.

Prosimy o zachowanie ostrożności i nie zbaczania z wyznaczonych szlaków turystycznych.

Prosimy również nie lekceważyć tabliczek z zakazem wejścia na powierzchnie, na których prowadzone są zabiegi.

Zabiegi na Wyżynie Miechowskiej

W najbliższym czasie rozpoczniemy również zabiegi w 3 obszarach Natura 2000: Cybowa Góra, Giebułtów oraz Kalina Mała na Wyżynie Miechowskiej.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie działań ochronnych w 3 obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej została wybrana oferta Wykonawcy P.H.U. BEDNAREK Bednarek Tomasz.

Celem działań ochronnych jest przywrócenie właściwych warunków murawie kserotermicznej. Działania będą polegały na  karczowaniu i wycince nadmiernej ilości drzew i krzewów oraz koszeniu.