Konferencja – półnaturalne zbiorowiska roślinne – Łotwa – Litwa.

W dniach  5 – 11 lipca przedstawiciele zespołu projektowego uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez European Dry Grassland Group (EDDG) na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze. Spotkanie miało charakter naukowy, a tematyka dotyczyła zagadnień bioróżnorodności flory i fauny siedlisk półnaturalnych – różnych typów  muraw i łąk. Czytaj dalej

Punkt Konsultacyjny

Kaczmarowe Doły

W związku z realizacją kolejnych działań objętych projektem – wykup i długoterminowa dzierżawa pracownicy RDOŚ w Krakowie realizujący projekt pełnią dyżury w punktach konsultacyjnych w siedzibach Urzędu Gmin Miechów oraz Słaboszów. Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca projekt.

24 i 25 maja odbyła się konferencja podsumowującą nasz projekt. Uczestników wydarzenia powitał Pan Rafał Rostecki, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, zwracając szczególną uwagę na wzorową współpracę zarówno ze Starostwem Powiatowym w Miechowie jak również z samorządami lokalnymi: Gminą Miechów, Charsznica, Słaboszów i Książ Wielki. Regionalny Konserwator Przyrody, Czytaj dalej

Święto Storczyka 2017 – Obszar Natura 2000 Kalina Mała

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wzięła udział w Święcie Storczyka, które odbyło się w niedzielę (21 maja 2017 r.) na Obszarze Natura 2000 Kalina Mała. Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Straż Ochrony Przyrody – Grupa Terenowa z Miechowa oraz Urząd Miasta i Gminy w Miechowie. Pozostałe instytucje, takie jak Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Nadleśnictwo Miechów, miejscowe koło łowieckie i RDOŚ w Krakowie byli współorganizatorami. Czytaj dalej