Święto Storczyka

W dniu 21 maja 2017 r. (tj. niedziela) odbędzie się  Dzień Storczyka w obszarze Natura 2000 PLH120054 Kalina Mała w miejscowości Kalina Mała.W programie m. in. wyjścia na murawy kserotermiczne, projekcja filmu o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej. Organizatorami tego wydarzenia są Gmina i Miasto Miechów, Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Straż Ochrony Przyrody oddział w Miechowie.
Serdecznie zapraszamy!

Kontynuacja zakupu i dzierżawy nieruchomości

W 2017 roku zespół projektowy kontynuuje działania związane z zakupem nieruchomości w 12 obszarach Natura 2000. Obecnie realizowana jest procedura podziału geodezyjnego nieruchomości, wyceny nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Zakupy dokonywane są sukcesywnie, po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności. Czytaj dalej

Spotkanie świąteczne – Starostwo Powiatowe w Miechowie.

starosta_zyczenia_20-12-1620 grudnia 2016 r. spotkaliśmy się z Panem Marianem Gamratem  – Starostą Powiatu Miechowskiego.  Zamykając kolejny rok owocnej współpracy, Pani Dr. Bożena Kotońska – Regionalny Konserwator Przyrody podziękowała za znaczące wsparcie ze strony władz, bez którego nie byłaby możliwa realizacja projektów dot. ochrony przyrody na Wyżynie Miechowskiej.